Igraje z Jelko (za začetek učenja klikni na poglavje)
PRIPOROČAMO UPORABO BRSKALNIKA INTERNET EXPLORER

Igraje z Jelko

 • štetje
 • barve
 • razvrščanje
 • spoznavanje okolja
 • oblike
 • letni časi
 • gibalne naloge

Eko Jelka

 • ločevanje odpadkov
 • ekosistem
 • vlaga v zemlji
 • temperatura
 • onesnaževanje vode
 • barve
 • sončna ura

Babica pripoveduje

 • značilnosti slovenskih mest
 • slovenski nacionalni simboli
 • kulinarika
 • strpnost in razumevanje različnosti
 • tradicionalne navade in običaji

                                 

Izvedbo projekta je omogočilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za šolstvo in šport Republike Slovenije.

Prenesi SCORM pakete
:

Avtorji e-gradiv: